Våra behandlingar

Förebyggande tandvård

Förebyggande tandvård är viktigt då vi vet att det är detta som håller din mun och dina tänder friska. Men det minskar även risken för andra sjukdomar. som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

I munnen finns det mängder med olika bakterier som sitter på tungan, tänderna, slemhinnorna eller flyter runt i saliven. Dessa är inget problem så länge man håller en god munhygien och har en ”normal” kost. Men om rengöringen uteblir kommer bakterierna att sätta sig på tandytor samt mellan tänderna där de växer till och bildar plack.

Placket som sitter närmast tandköttet orsakar tandköttsinflammation som visar sig som en rodnad samt svullnad av tandköttet och resulterar i ett mer lättblödande tandkött. I saliven finns också mineraler som leder till bildning av tandsten.

Allt som innebär fler ”gömställen” för bakterier (exempelvis en fördjupad/inflammerad tandköttsficka, ytan under tandsten eller mellan tänder där rengöring inte sker) leder till kraftigare bakterietillväxt, bildning av syror och andra vävnadsskadliga biprodukter. Det här ger även en kraftigare inflammation där benet kring våra tänder bryts ned och tanden får mindre och mindre fäste vilket resulterar i tandlossning, parodontit, med bl.a förlorade tänder som följd.

En frisk tand har en tandköttsficka som är 1 till 4 millimeter djup. Med parodontit ökar fickdjupet. Ju tidigare parodontiten behandlas, desto större är chansen till utläkning. En allvarlig parodontit kräver mer omfattande behandling, jämfört med en mildare som upptäcks i ett tidigare skede. Ofta får man inga symptom på parodontit förrän sjukdomen gått väldigt långt. Då kan man få problem med infektioner eller att tanden känns lös.

Därför skall du besöka tandhygienisten

Tandhygienisten gör en grundlig undersökning och bedömer om det finns hål i tänderna. Hon undersöker ditt tandkött, mäter tandköttsfickor, tar bort bakteriebeläggningar och tandsten. Behandlar ilande tandhalsar, tar bort missfärgningar, putsar och polerar. Du får råd och tips om hur du skall sköta dina tänder.

Förebyggande tandvård minskar risken för sjukdomar

Med god egenvård och förebyggande behandling minskar du risken för sjukdomar i munnen och därmed andra sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Man vet numera att skadliga bakterier som finns i munnen sprider sig i blodomloppet och kan orsaka sjukdom där dom hamnar i kroppen.

Allmän tandvård

När du kommer till oss gör vi en undersökning och går igenom
hela munnen, tänder, mjukvävnad, käkleder, bett, tandköttsfickor och ofta tar vi även röntgenbilder. Efter undersökningen får du sedan reda på om du behöver gå till tandhygienist eller om du behöver komma tillbaka för att till exempel laga ett hål. Är det större kostnader förknippat med behandlingen får du ett kostnadsförslag och en behandlingsplan.

En bettskena hjälper ofta

För många patienter är ofta återkommande huvudvärk av
spänningstyp eller stelhet i käk- och nackmuskulatur orsakat av bettet. Vid behov kan man bli hjälpt av en individuellt utformad bettskena som avlastar bettet samt käkmuskulaturen och skyddar tänderna.

När du har hål i tänderna

Mindre och medelstora defekter på tänderna kan lagas med en
fyllning. Vanligast är att vi gör lagningar i plast men de kan även göras i porslin. Vid en lagning avlägsnas all sjuk tandvävnad. Därefter återförsluts tanden och byggs upp till en fungerande tand igen. Vi bedövar alltid vid behov.

När en vanlig lagning inte räcker

Om en tand är så pass skadad att skadan går hela vägen ned
till pulpan, där nerver och blodkärl finns, behöver den rotfyllas. Rotkanalerna rensas ur och spolas med antibakteriell lösning och täpps sedan till.
Behandlingen tar oftast ett till två besök. Sedan kan tanden byggas upp med antingen en lagning eller en krona.

Röntgen

Vid många behandlingar och undersökningar behöver vi ta en eller flera röntgenbilder. I vissa fall behöver vi se alla tänder, käkleder och omgivande vävnad. Då tar vi en panoramaröntgenbild vilket ger en komplett bild av din käke.

Avancerad tandvård

Krona

Om din tand är såpass skadad att en fyllning skulle ha dålig prognos eller öka risken för att tanden skulle spricka längs med roten kan man rekommendera en krona. Ett exempel på ett sådant tillfälle är när man har en rotfylld tand och lite kvar av den ursprungliga tandkronan. Rotfyllda tänder blir dessutom som regel svagare och betydligt skörare än friska tänder.

En krona är ett nytt skal på tanden som kan vara gjort i olika material. Oftast lägger man porslin eller keramik på utsidan. Resultatet blir naturligt och har god prognos. Behandlingen är helt smärtfri och utförs ofta på två besök. Vid det första besöket formas tanden till för att kronan ska passa och sedan tar man avtryck av tanden. En tandtekniker framställer en krona som sedan cementeras fast på tanden. Under tiden man väntar på den permanenta kronan får man en temporär krona på tanden.

Bro

En bro kan vara en bra lösning om du har en tandlucka efter en eller flera tänder. En bro innebär att du i tandluckan får en eller flera nya tänder fästade till granntänderna. För att fästa den nya tanden måste man slipa på granntänderna för att göra pelare, vilket innebär att även de kommer få nya skal. Vid slipning av pelarna formas de till spetsar (de liknar en kon eller sockertopp) som bron kan fästas till.

Oftast är det inga problem om pelarna har fyllningar/plomber sedan tidigare, men man måste vara säger på att det inte finns karies under. Alltid när man slipar på tänder, oavsett om det är för att göra en fyllning, krona eller bro, finns det en liten risk att man kan bli öm i tanden efteråt. Är granntänderna helt intakta kan ett implantat vara en bättre lösning.

Protes

En tandprotes är en avtagbar tandersättning som ersätter några eller alla tänder i en käke. Protesen är anpassad och tillverkad speciellt för dig. Protes kan vara en bra lösning för dig som har en begränsad ekonomi eller svårigheter med god munhygien.

Kirurgi

När man inte får bra tag i tanden eller roten som ska tas bort kan det vara aktuellt med kirurgi. Ett exempel är visdomständer som växer snett. Kirurgisk borttagning av tänder eller rötter innebär att man lyfter på tandköttet så att man har bättre insyn och möjlighet att få grepp om tanden. I några tillfällen sitter tanden så hårt fast i benet att det är mildare att dela tanden i delar för att lättare få ut den. Hela behandlingen ska vara smärtfri, men det är normalt att man blir öm i området 2-3 dagar efteråt.

När man har en infektion vid rotspetsen behandlas tanden med rotfyllning. Vid några tillfällen är infektionen är såpass kraftig att man inte får ett bra resultat med en rotfyllning. 

Om man trots en bra rotfyllning har kvar en infektion vid rotspetsen och tanden dessutom har ett stift och en krona, kan man välja att göra en mindre operation där man tar bort infektionen och en del av rotspetsen.

Implantatbehandling

Implantat- behandling

Tandimplantat kan vara lösningen för dig om du har tappat en eller flera tänder. Du som har förlorat dina tänder kan få sänkt livskvalité och förhindras från att le, prata och tugga mat som du kanske skulle önska. Har du kanske redan en protes som du är missnöjd med kan tandimplantat vara en god lösning för dig. 

En stor fördel med tandimplantat är att de både känns och ser ut som riktiga tänder. Har du ett friskt käkben finns i allmänhet inga hinder för implantat.

Tandimplantat består oftast av en rot och en krona, precis som en naturlig tand. Roten består av titan som gror fast i benet efter att vi har satt implantatet på plats. Kronan består oftast av porslin och är mycket naturtrogen. 

Implantatbehandling kan återskapa en eller flera tänder, och kan till och med fungera som fäste för lösa, avtagbara proteser. Fördelen med implantat är att det är en fast lösning som fungerar som naturliga tänder. 

Med tandimplantat kan man uppnå mycket goda funktionella och estetiska resultat utan att skada granntänderna, till skillnad från en bro eller en protes.

Förutsatt att det finns tillräckligt med ben, både på höjden och på bredden, kan man använda implantat för att ersätta allt från en förlorad tand till att rehabilitera hel tandlösa käkar.

Tandimplantatbehandling behöver noggrann planering och förutsätter att vi undersöker möjligheterna för implantatbehandling. 

Du får alltid ett skriftligt kostnadsförslag från oss på behandlingen.

 

Estetisk tandvård med Brilliant Smile tandblekning

Estetisk tandvård innebär att man anpassar längd, bredd och färg på tänderna så att de bättre stämmer överens med personens utseende.

Porslinsfasader

Porslinsfasader är tunna, anpassade delar av väldigt fint porslin. Dessa fasader fästs på framsidan av befintliga tänder för att förbättra färg, form, längd och mm. Fasader görs oftast på framtänderna från hörntand till hörntand, eller bara på en framtand om det så önskas eller behövs.

Porslinsfasader håller länge och missfärgas inte med tiden som emaljen gör. Porslinsfasader ger din mun ett helt nytt utseende. Fasaderna är mycket tunna och ser helt naturliga ut, precis ut som vanlig tandemalj. Skalet sträcker sig från skäret, den del av tanden som man biter med, och upp en bit under tandköttskanten. Det tunna skalet gör väldigt liten åverkan på tanden, som mår bra bakom sitt nya skydd.

När används porslinsfasader?

Om dina tänder har en för mörk färg som inte går att få ljusare med tandblekning eller om tanden är sned eller för kort och det påverkar utseendet negativt. Tänderna kan också fula sprickor, glipor eller vara nedslitna.

Tandblekning med Brilliant Smile

Det som orsakar missfärgningar på tänderna är tex drycker i form av vin eller kaffe, rökning samt sjukdomar etc. Om du tycker att dina tänder har blivit missfärgade med tiden kommer en tandblekning att göra dom vitare.  

Vi bleker dina tänder här på kliniken och du ser resultatet direkt efter blekningen. 

Innan tandblekning gör vi en undersökning för att säkerställa att du inte har några obehandlade kariesangrepp, tandfrakturer, otäta fyllningar, tandsten eller andra skador. Dessa är viktiga att behandla innan tandblekning för att säkerställa att behandling kan ske på ett riskfritt och säkert sätt.

Briljant tandblekning tar 3 × 10 minuter. Lampan är av kallt LED-ljus. Lampan i sig bleker inte tänderna och avger heller inte värme och är därmed skonsam mot tänderna. Lampans funktion ihop med blekningsgelén aktiverar blekningsprocessen. Hela behandlingen tar cirka 2 timmar.

Vissa tänder är svårare att bleka än andra, i dessa fall kan fler än en behandling behövas för att uppnå önskat resultat. Dina tänders kvalitet beror på många orsaker som ålder, ärftlighet, kostvanor, kaffe, te, rökning med mera. 

För att vi skall kunna bleka dina tänder skall du vara över 18 år.